Acondicionamiento de la carretera de Campllong a Fornells de la Selva.