972380045 info@arxibib.com

Serveis d’arquitectura.

Projectes de segregació de finques:

Per què serveix: Serveix per tramitació al registre de la propietat de la mateixa segregació , per a la modificació cadastral , per a la venda , herència o donació de les finques .

Projectes de divisió horitzontal :

La divisió horitzontal com el seu propi nom indica, és la divisió registral d’una sola entitat en diferents finques registrals . En el projecte queden clares les diferents divisions amb les seves superfícies i percentatges .

Valoració d’immobles:

L’arquitecte tècnic també té competències per realitzar taxacions de finques i edificacions . Per obtenir el valor del metre quadrat d’un immoble, es necessiten analitzar molts paràmetres, com ara : ubicació de la parcel · la, estat actual de conservació, ús del sòl en aquesta zona, infraestructures que té la zona ( carreteres, col.legis , parcs, indústries , abocadors … ) i també són molt importants els testimonis , és a dir , el preu al qual s’ha venut el metre quadrat de sòl últimament a la mateixa zona . A partir d’aquesta informació bàsica es podrà realitzar la taxació de qualsevol immoble . Per què serveix: per fer una hipoteca , per a expropiacions i valoracions indistintes .

Direccions d’obres :

Com a arquitectes tècnics col·legiats al Col·legi Tècnic d’ Arquitectes i Aparelladors de Girona , la nostra empresa pot realitzar direccions facultatives d’obres de tot tipus, blocs d’apartaments, edificis aparellats , aïllats, edificis comercials, urbanitzacions, etc … Expedient de domini : L’expedient de domini és un procediment judicial, assimilable als actes de jurisdicció voluntària, que té per objecte acreditar l’adquisició del domini als efectes de proporcionar un títol inmatriculador , poden també servir per reprendre el tracte registral interromput , així com per registrar els excessos de cabuda . Per què serveix: Per a la tramitació al Registre de la Propietat . Expedient d’excés de cabuda: L’excés de cabuda suposa una rectificació de l’assentament registral. L’addició d’un terreny no registrat a una finca inscrita requereix una matriculació i agrupació o agregació. No hi ha d’haver dubte basat en la identitat de la finca . L’excés de cabuda s’admet únicament per adequar la realitat física amb la descripció registral per fer constar l’extensió que va haver de tenir la finca quan es va conformar com a tal . Però l’excés de cabuda no pot modificar la finca com a tal. Quan el promotor de l’expedient és el principal destinatari de la citació corresponent , no cal practicar-se-la a aquest. L’excés de cabuda suposa la rectificació d’una de les circumstàncies de la finca que és l’extensió superficial, però no altera la realitat física exterior de la finca que es delimita amb la descripció registral . Si l’excés de cabuda sol·licitat no excedeix de la vintena part de la superfície ja inscrita, se sol·licitarà al registrador que, al mateix temps que inscriu la compravenda s’inscrigui també , d’ofici , com a modificació de superfície, l’excés de cabuda registrat pel mesurament real últimament efectuada . Si l’excés de cabuda sol·licitat no excedeix de la cinquena part de la superfície ja inscrita , se sol·licitarà del registrador que inscrigui també d’ofici l’excés de cabuda registrat pel mesurament real últimament efectuada , acompanyant certificat de tècnic competent , que permetin la perfecta identificació de la finca i del seu excés de cabuda, sense necessitat de títol translatiu Per què serveix: Per a la tramitació al Registre de la Propietat .

Les principals direccións d’obra de l’any 2004 al 2013.

 

2013 – Direcció d’una ampliació d’un habitatge unif. aïllat a Cap de Ras a Llançà. 2013 – Direcció d’una edificació auxiliar al C/ Sant Baldiri a Cadaqués. 2012 – Direcció d’un edifici de 7 habitatges i 2 locals al C/Castellar a Llançà. 2011 – Direcció d’estudi+garatge i barbacoa al C/ Garrotxa a Llançà. 2009 – Direcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al paratge Caials a Cadaqués. 2009 – Direcció d’un habitatge aïllat amb testera al C/ La Bateria a Llançà. 2008 – Direcció d’una ampliació de pavelló annex a un habitatge unif. aïllat al paratge Caials a Cadaqués. 2007 – Projecte i direcció d’un porxo i un edifici annex per vestuari al C/ Josep Mª de Segarra a Llançà. 2006 – Direcció d’un edifici de 5 apartaments al C/ Banyoles a Llançà. 2006 – Direcció de dos habitatges unif. adossats al C/Empúries a Llançà. 2006 – Direcció d’una redistribució de 2 locals de l’edifici Illa de Roses a Roses. 2006 – Direcció d’11 habitatges en filera situats al c/ Solitari a Cadaqués. 2006 – Direcció d’un bloc d’habitatges plurifamiliars situats al C/ Álvarez de Castro a Llançà. 2006 – Direcció de reforma i ampliació d’una nau industrial a Gualta. 2006 – Direcció de dos habitatges aparellats situats al C/ Fenolleda de Llançà. 2005 – Direcció de la redistribució del local nº5 de l’edifici Illa de Roses a Roses. 2005 – Direcció d’un edifici plurif. Situat al C/ St. Toribi a Llançà. 2005 – Direcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres a la Ronda M.Olivar a Roses. 2005 – Direcció d’un habitatge unifamiliar a la Ctra. de la Rovelllada a Colera. 2004 – Direcció d’un habitatge adossat situat al C/ Zurbarán a Roses. 2005 – Direcció i coordinació de seguretat de la Urb. Les Esplanes a Llançà. 2005 – Direcció d’habitatge unifamiliar situat a la Pl. Sol Ixent a Cadaqués. 2005 – Direcció d’un edifici de 3 apartaments situat al C/Pintor Torroella del Port de Llançà. 2005 – Direcció d’un edifici bifamiliar situat al C/ Migjorn a Llançà. 2005- Direcció de 2 habitatges adossats al C/ Andorra a Llançà 2005 – Direcció de 2 habitatges aparellats situats al C/ Marià Aguiló a Roses. 2004 – Direcció de 2 habitatges unifamiliar situats a la Pl. Sol Ixent a Cadaqués.. 2004 – Direcció de 2 habitatges situats al C/ Aran a Llançà. 2004 – Direcció d’un habitatge unif. situat al C/ Empordà al Port de la Selva.

TOPOGRAFIA TOTAL

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies