972380045 info@arxibib.com

Administració

Treballs per a les administracions.

Durant molts anys la nostra empresa ha realitzat diferents treballs per les administracions públiques principalment la local, els treballs més importants que hem realitzat són:

Ocupació de via pública.

Normalment els ajuntaments i especialment els de la zona costanera tenen una ordenança i taxa d’ocupació de via pública, la qual regula la col · locació de mercaderies i taules i cadires a la via pública. Els ajuntaments cobren per aquesta ocupació per metre quadrat ocupat , doncs bé, el nostre treball consisteix a mesurar aquesta ocupació de via pública , si aquesta està en els seus límits correctes d’autorització i la tramitació de la sanció si correspon .

 

Inventari d’entrada de vehicles a través de la via pública .

Els ajuntaments majoritàriament tenen una ordenança i taxa d’entrada de vehicles a través de la via pública. El nostre treball consisteix a detectar sobre el terreny l’entrada de vehicles , i a través d’una fitxa on s’introdueixen  en les característiques d’aquesta entrada. Exemple : si té placa , si la calçada té vorera , si la vorera està rebaixada , nom del propietari , etc .

Contribucions especials .

La Llei General Tributària , en el seu article 2.2 , lletra b ) , defineix les contribucions especials com “els tributs el fet imposable dels quals consisteix en l’obtenció per l’obligat tributari d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics” . Els ajuntaments normalment quan fan obres a la via pública carreguen un percentatge als contribuents beneficiats d’aquestes obres. La nostra empresa realitza tot l’expedient que genera aquestes contribucions especials , des de l’aplicació de la base reguladora en concepte dels diferents paràmetres que la llei permet , metres quadrats , metres lineals , valor cadastral , etc. , fins a les dades fiscals del contribuent objecte de l’aplicació .

Quotes d’urbanització .

La Llei d’Urbanisme de Catalunya i la Llei d’Urbanisme de l’ Estat regulen les quotes d’urbanització en sectors d’actuació urbanístiques entre altres, per sufragar l’import de la urbanització del sector a desenvolupar . El nostre treball consisteix a realitzar l’expedient per al cobrament d’aquestes quotes , amb el padró complementari del contribuent , amb la seva adreça fiscal , la direcció de la finca , els paràmetres objecte de la quota i l’import a pagar .

Banc de dades dels arbitris municipals .

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, que va aprovar el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, els Ajuntaments cobren les seves taxes pels serveis prestats al contribuent . Alguns ajuntaments durant anys no han revisat els tipus impositius i és per això que es fa necessària una revisió sobre el terreny de l’aplicació de l’ordenança . El nostre treball consisteix, a través d’una fitxa electrònica, en realitzar una inspecció de la finca i comprovar que les taxes pagades corresponguin a la finca revisada . Per exemple , si l’Ajuntament cobra els rètols dels comerços , cal comprovar aquests rètols a la finca i comparar-los amb els rètols que estan tributant en aquest moment . Un altre exemple : si detectem que la finca té dos habitatges i en el padró d’escombraries només paga una, cal revisar aquest concepte .

Treballs realitzats. 

L’empresa, com a Tecnisof, realitzà un banc de dades de totes les finques del municipi de Sant Feliu de Guíxols, amb dades com: tipus de finca, característiques de la finca (si tenia balcons, rètols, tribunes, etc) noms dels propietaris de la finca i llogaters. El treball es realitzà per a l’Ajuntament (cobrança dels arbitris municipals).

L’empresa, com a Tecnisof, realitza un banc de dades de totes les finques del municipi de Lloret de Mar, amb dades com: tipus de finca, característiques de la finca (si tenia balcons, rètols, tribunes, etc) noms dels propietaris de la finca i llogaters. El treball es realitza per a l’Ajuntament (cobrança dels arbitris municipals)

L’empresa, com a Tecnisof, realitza un banc de dades de totes les finques dels municipis de la Jonquera i Garriguella, amb dades com: tipus de finca, característiques de la finca (si tenia balcons, rètols, tribunes, etc) noms dels propietaris de la finca i llogaters. El treball es realitza per als Ajuntaments (cobrança dels arbitris municipals). Es realitza l’actualització de la urbana dels municipis de Roses i Cadaqués (IBI).

L’Ajuntament de Roses encarrega a l’empresa la confecció de les quotes d’urbanització de la urbanització de Santa Margarita, amb unes 6.000 finques.

L’Ajuntament de Roses contracta la nostra empresa per a la gestió de cobrament de l’executiva del municipi.

TOPOGRAFIA TOTAL

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies