972380045 info@arxibib.com

La Llei Hipotecària i el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, després de la seva reforma per la Llei 13/2015, de 24 de juny, estableixen un sistema de coordinació entre el Cadastre Immobiliari i el Registre de la Propietat, perquè aquest incorpori la descripció gràfica georeferenciada de les finques registrals, utilitzant com a base la cartografia cadastral. Amb això es persegueix donar més seguretat a les dades d’ubicació, delimitació i superfície de les finques registrals que són objecte del tràfic jurídic.

Els requisits tècnics per a l’intercanvi d’informació i una millor coordinació entre el Cadastre i els Registres de la Propietat s’han desenvolupat mitjançant Resolució conjunta de les direccions generals del Cadastre i dels Registres i del Notariat, que va entrar en vigor l’1 de novembre de 2015.

Des d’aquesta data, coincident amb l’entrada en vigor de la reforma legal, la descripció de les finques en el Registre de la Propietat podrà venir acompanyada de la representació gràfica georeferenciada de la parcel·la, d’acord amb la informació que subministrarà el Cadastre, basada en el format europeu INSPIRE de parcel·la cadastral. Amb això es permetrà identificar sobre plànol la situació, forma i superfície de la finca registral, superant-la situació anterior en què la majoria de les finques registrals es descrivien únicament de manera literal.

El ciutadà pot sol·licitar voluntàriament la incorporació en el Registre de la representació gràfica cadastral tant en ocasió, per exemple, d’una compravenda, com en qualsevol moment, sense necessitat d’esperar a la inscripció d’un nou acte. Serà, en canvi, necessària la representació gràfica per a realitzar la inscripció d’operacions que suposin una reordenació dels terrenys, com ara segregacions, agrupacions o reparcel·lacions així com en la immatriculació de finques.

Quan no s’estigués d’acord amb la representació gràfica cadastral es pot aportar una representació gràfica alternativa, la qual, un cop inscrita al Registre de la Propietat, podrà donar lloc a l’oportuna rectificació en el Cadastre Immobiliari.

Aquesta coordinació és clau per incrementar la seguretat jurídica en el tràfic immobiliari ja que, un cop incorporada la informació cadastral, es presumeixen certs a tots els efectes legals les dades de delimitació, ubicació i superfície de la representació gràfica de la parcel·la inscrita. En la publicitat que atorgui el Registre de la Propietat s’indicarà si la finca està coordinada amb el Cadastre i en quina data. Suposa, a més, una reducció de càrregues administratives: el ciutadà no haurà de declarar davant el Cadastre totes les dades que li siguin comunicades pel Registre de la Propietat.

En una aposta per l’Administració digital, el subministrament d’informació es realitzarà a través de serveis web entre la Seu Electrònica del Cadastre i la del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya. A més, els ciutadans i tècnics competents disposen també dels serveis informàtics necessaris per a l’obtenció de la informació cadastral o per a l’elaboració de la representació gràfica georeferenciada sobre la informació cadastral.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies