Topografia amb drons.

Topografia amb drons.
  • Sharebar

Una vegada realitzat el vol i obtingudes les imatges amb drons i amb un software específic per a fotogrametria, s’obté una ortofoto d’alta resolució georeferenciada, la qual permet fer diferents amidaments i realitzar tot tipus de càlculs volumètrics, així com, exportar aquests paràmetres a programes com: autocad, autocad map,microestation, gvsig, argis i altres.

També podem generar models digitals de superfície del terreny, núvols de punts georeferenciats, malles 3D, línies de corbes, etc.

Actualment el preu dels drons són molt assequibles per a àrees petites, entre una i cinc hectàrees, és important  remarcar que els temps de treball són baixos i els costos són molt competitius comparat amb els sistemes tradicionals.

468 ad
Paste your AdWords Remarketing code here