LA COMPOSICIÓ DE LA TOPONÍMIA DE CATALUNYA. Els genèrics dels topònims catalans i la seva distribució dialectal

LA COMPOSICIÓ DE LA TOPONÍMIA DE CATALUNYA. Els genèrics dels topònims catalans i la seva distribució dialectal
  • Sharebar

LA COMPOSICIÓ DE LA TOPONÍMIA DE CATALUNYA. Els genèrics dels topònims catalans i la seva distribució dialectal

Miquel Parella
Reponsable de Toponímia – Àrea de Cartografia
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya


Article publicat el 2013 en contribució a l’Any Internacional de l’Estadística, i revisat i adequat el gener de 2015 per a la seva publicació a la Revista Catalana de Geografia.
 

La composició de la toponímia de Catalunya

Nombre de topònims i composició de la toponímia d’un determinat territori

El nombre total de topònims es troba en estreta relació amb l’escala de representació cartogràfica i amb el tipus de mapa. En aquest sentit, la densitat toponímica d’un territori té molt a veure amb l’escala de representació cartogràfica a partir de la qual s’ha fet l’extracció dels noms. En general, a escales de més detall (1:25 000, 1:10 000, 1:5 000…), els totals i les mitjanes de densitat toponímica són més elevades que a petites escales (1:50 000, 1:100 000, 1:250 000…). El Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, conté 52 700 topònims i la seva representació gràfica és a escala 1:50 000. La mitjana és d’1,64 topònims/km2.

Cal destacar les notables diferències existents en la composició toponímica de les comarques. En comarques molt humanitzades com el Maresme, el Vallès Occidental o el Baix Llobregat , el percentatge de noms de lloc que fan referència a la instal·lació humana sobre el territori (caps de municipi, cases, urbanitzacions, instal·lacions, equipaments) és molt més elevat que en comarques com l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà o l’Alt Urgell on, per contra, el nombre de topònims que designen elements del relleu (orònims), assoleix percentatges molt elevats en relació als noms de lloc de la pròpia comarca.

 

468 ad
Paste your AdWords Remarketing code here