• Sharebar

Replantejos de camps de plaques fotovoltaiques:

 

El replanteig d’un camp de plaques fotovoltaiques consisteix en marcar els pilots de subjecció de l’estructura de la placa que està composta per 2 pilots metàl•lics encastats, aquests elements estan construïts amb acer galvanitzat en calent i acer inoxidable. El replanteig es realitza amb Estació Total i amb GPS. Utilitzem l’Estació Total per marcar els punts de subjecció de les plaques per tenir més precisió i el GPS per marcar les bases del replanteig del camp.

Obres destacades de replantejos de plaques solars.

 

2011- Replanteig de 10.000 panells solars de 24 MW Néoules-Marseille (83-Var). França. 2013- Replanteig d’un camp de plaques solars 12 MW a Calmont (31-Haute Garonne) , França. 2013- Replanteig d’un camp de plaques solars de 6 MW, a Garein (40-Landes) França . 2013- Replanteig d’un camp de plaques solars 6 MW, a Saint Jean de Libron (34-Herault) França. 2013- Replanteig d’un camp de plaques solars a Thézan des Corbières(11-Aude)(F). 2013- Replanteig d’un camp de plaques solars a Boos (40- Landes) França.
2014- Replanteig d’un camp de plaques solars 4,3 MW, a Alata (Corcega) França.
2014- Replanteig d’un camp de plaques solars 11,99MW, a Murles (34-Herault) França.
2014- Replanteig d’un camp de plaques solars a La Tour sur ORB (34-Herault) França.
2014- Replanteig d’un camp de plaques solars 8,7 MW, a Pauillac (33-Gironde) França.
2014- Replanteig d’un camp de plaques solars a Belvezet (30-Gard). França.
 2015- Col.locació de bases per un camp de plaques solars, a un lloc anomenat “Le Crès” a  Saint Martin de Valgalgues (30-Gard),França.
2015- Replanteig de l’estructura de panells fotovoltaics de 7 MW, a  LE VAL  (Marsella) França.

 

Beneficis de la placa solar fotovoltaica.

 

Les plaques fotovoltaiques ens brinden més d’un benefici, ja que són competitives per electrificar emplaçaments allunyats de les línies elèctriques, com a: dependències rurals, senyalització, bombament d’ aigua, enllumenat públic, etc. .
Entre els seus principals avantatges trobem que és una tecnologia que es troba en continu i ràpid desenvolupament i al mateix temps tendeix a reduir el cost monetari atorgant un màxim rendiment, el cost de manteniment i els riscos d’avaries del sistema són nuls, contribueix a evitar el despoblament progressiu de les zones aïllades, elimina els costos ecològics i estètics de la instal • lació elèctrica, és un tipus d’energia descentralitzada que pot ser captada i emprada arreu . No produeix contaminació de cap tipus i és una instal • lació fàcilment modulable , és a dir , podem augmentar o reduir la potència d’acord a les nostres necessitats . A l’Argentina, hi ha un alt percentatge d’electrificació ( 95% ) però una porció important de la població rural ( 30% ) no té electricitat, mitjançant la instal • lació de plaques fotovoltaiques es permetrà millorar la qualitat de vida d’aquests pobladors marginats i disminuir l’emigració cap a zones urbanes el que avui és un fenomen molt freqüent.

Paste your AdWords Remarketing code here